บำเหน็จตกทอด

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.5/ว924 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 จัดส่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และบำเหน็จตกทอด ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น
ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 51... read more

 
6 May 2013 in Regional, Views: 96
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31