ยุทธศาสตร์ฯเด็กปฐมวัย

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธ ศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือแจ้งให้อปท.ในพื้นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดให้ความสำคัญและพิจารณาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2555-2559)... read more

 
16 May 2013 in Regional, Views: 202
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31