หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 ประกาศใช้มาแล้ว 10 ปีการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลจากการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยฯลฯ มาเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างเอกสาร (ร่าง)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น... read more

 
18 July 2013 in Regional, Views: 144
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31