หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 ประกาศใช้มาแล้ว 10 ปีการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลจากการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยฯลฯ มาเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างเอกสาร (ร่าง)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น... read more

 
18 July 2013 in Regional, Views: 121
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31