ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพแล้ว และได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์... read more

 
25 January 2011 in Regional, Views: 268
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28