รีบส่งสบศ.1-3

ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ&#039ข่าวสด&#039 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ.1-3 ของอปท.บางแห่ง ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งและรวบรวมข้อมูลตามแบบ ดังกล่าวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด... read more

 
19 September 2013 in Regional, Views: 70
Source: Khaosod
 Widget ข่าวสารสำหรับเว็บมาสเตอร์

«
»
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31